Aktuality

Kalendárium – Kurt Finkelstein a Arnošt Schudmak

 • 20.6.2024
 • Věra Adina Šefraná

Při 80. výročí vzniku prvního československého samostatného praporu ministryně obrany Jana Černochová ve svém projevu zdůraznila, že „hrdinové, kteří prošli Buzulukem, (…) si nezaslouží, abychom na ně zapomínali a neznali jejich složité osudy.“ Dnešní Kalendárium proto netypicky věnujeme hned dvěma hrdinům od Sokolova, statečným vojínům Kurtu (Felixi) Finkelsteinovi a Arnoštu (Jakubu) Schudmakovi, jejichž životní příběhy známe jen zčásti, a jimž náleží čestné místo v naší Galerii hrdinů stejně jako proslulým vojenským velitelům či rytířům nebes.

Pátrání po hrobech v Itálii

 • 20.6.2024
 • Věra Adina Šefraná

Ve dnech 10. až 14. června 2024 jsme vyrazili do severovýchodní Itálie s cílem určit budoucí priority při zpracování našich padlých z první světové války a rovněž nalézt další místa jejich posledního spočinutí. Celkem jsme navštívili přes dvacet pět předem vytipovaných lokací, kde se mohli nacházet padlí vojáci rakousko-uherské armády pocházející z území dnešní České republiky. Z toho deset lokací, kde jsme skutečně tyto pohřbené vojáky nalezli, bylo zcela nových a nenachází se tak v Centrální evidenci válečných hrobů. Vedle památníků jsme nafotili i stovky náhrobních kamenů se jmény konkrétních vojáků.

Boj v Resslově ulici 18. června 1942

 • 17.6.2024
 • Věra Adina Šefraná

„My jsme Češi. Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“ Dva hlasy ze stovek obětí druhé Heydrichiády, které dodnes silně rezonují. Dnes si připomínáme významný den Den hrdinů druhého odboje. V tento den, 18. června 1942, proběhl v Resslově ulici nerovný boj 7 agentů-výsadkářů proti 800 vojáků SS a úředníků Gestapa. Vrcholila tak vlna represí a teroru, kterou rozpoutali nacisté v protektorátu ve snaze odhalit atentátníky a jejich pomocníky.

Bitva na Piavě

 • 14.6.2024
 • Věra Adina Šefraná

Dnes před 106 lety začala rakousko-uherská ofenzíva na řece Piavě, později označovaná jako Bitva na Piavě, která trvala od 15. června do 23. června 1918. V této bitvě, tak jako o rok dříve u Zborova, se střetnuli vojáci z českých zemí v řadách rakousko-uherské armády s československými legionáři. Rakousko-uherská strana měla celkové ztráty cca 115 000 mužů, obránci ztratili cca 85 000 mužů. Ztráty legionářů byly taktéž vysoké vzhledem k jejich počtu. V místech bojů vzniklo mnoho různě velkých vojenských pohřebišť obou znepřátelených stran. Na Olšanských hřbitovech v Praze se vybudovalo Čestné pohřebiště popravených italských legionářů, které se dochovalo do dnešní doby.

Fotogalerie z kampaně #DěkujemeNezapomínáme

 • 13.6.2024
 • Adam Hájek

S radostí vám přinášíme slíbenou fotogalerii plnou úžasných fotografií, které jste nám zaslali nebo sdíleli na svých profilech a označili nás. Vidíme na nich tváře lidí z různých koutů naší republiky i ze zahraničí, od nejmladších po nejstarší. Velmi nás těší, že se k nám připojila i jednotlivá města a obce, které sdílely naši výzvu na svých webových stránkách a sociálních sítích. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou fotografie z pietních aktů, jichž se někteří z vás zúčastnili.

Bitva u Zvolena

 • 12.6.2024
 • Věra Adina Šefraná

Po skončení první světové války a rozpadu Rakousko-Uherska bylo nutné stanovit hranice mezi novými státy. V únoru 1919 Československo diplomaticky posunulo svou hranici na úroveň dnešní hranice mezi Slovenskem a Maďarskem, přičemž bylo nutné i vojenské obsazení území. V březnu 1919 se v Maďarsku chopili moci bolševici a vyhlásili Maďarskou republiku rad. Maďarské revoluční oddíly rychle dosáhly Slovenska, kde v Prešově vyhlásily Slovenskou republiku rad. Maďarské vojsko zaútočilo na Zvolen, kde se setkalo s čs. 2. pěší divizí pod velením plukovníka Josefa Šnejdárka, zkušeného velitele Československých legií ve Francii a veterána Cizinecké legie.