Odkazy na jiné webové stránky

Webové odkazy na zahraniční stránky


Portál společnosti European Business Enterprise, a.s. poskytuje základní informace o státní správě - například adresáře úřadů, rejstříky, registry apod. -  http://www.statnisprava.cz/


Hlavní webová stránka Ministerstva obrany ČR - http://www.army.cz


Portál veřejné správy zobrazuje rozmístění lokalit s válečnými hroby na území České republiky - http://geoportal.gov.cz


Databáze legionářů a padlých ve 2. sv vytvořena na podnět gen. R. Krzáka z Čs. obce legionářské ve Vojenském historickém archivu v letech 1997 až 2004 - https://www.vuapraha.cz/databaze-vha/


Vojenský historický ústav Praha je muzejní, vědeckovýzkumné a knihovní zařízení Ministerstva obrany České republiky. Jeho posláním je soustavně a cílevědomě shromažďovat písemné a hmotné památky především k dějinám českého i československého vojenství a armády, odborně o tyto fondy a sbírky pečovat, vědecky je zkoumat, zpracovávat a zpřístupňovat je veřejnosti - http://www.vhu.cz/


Digitální knihovna slouží k centrálnímu zpřístupnění digitálních zdrojů vytvářených paměťovými institucemi v rezortu Ministerstva obrany ČR - https://kramerius.army.cz/search/


Dogitální knihovna Ministerstva obrany ČR obsahuje online literaturu a prameny k dějinám vojenství digitalizované paměťovými institucemi Ministerstva obrany ČR a dalšími partnery - https://digitalnistudovna.army.cz/


U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války věnuje Policie České republiky památník příslušníkům policie a četnictva, kteří položili své životy při obraně vlasti v letech 1938 až 1945 - https://www.policie.cz


Stránky prezentují práci členů Spolku pro vojenská pietní místa, jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě a skupiny jejich příznivců, kteří se rozhodli mapovat vojenská pietní místa a osudy hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území, případně v zahraničí. - http://www.vets.cz/


Ilustrovaný průvodce místy posledního odpočinku vojáků generála Vlasova v Praze a okolí - https://vova.pomortzeff.com/vlasov/cz


Komitét pro udržování památek z války roku 1866 je spolek zaměřený na ochranu, údržbu a evidenci památek z prusko-rakouské války roku 1866 s působností na celém území ČR - http://komitet.1866.cz/


Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově realizují společný přeshraniční projekt, který umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy znovu spojit do jednoho virtuálního celku -http://www.portafontium.cz


Webové odkazy na zahraniční stránky