Home page > Kontakty

Kontakty

Odbor pro válečné veterány a válečné hroby MO

Oddělení vydávání osvědčení a správních agend

Ministerstvo obrany, v souladu s dost. 3, § 4, zákona č. 122/2004 Sb.,:

  • v případě pochybností rozhoduje o tom, co je válečným hrobem,
  • koordinuje péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí,
  • vede centrální evidenci válečných hrobů,
  • poskytuje dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti a
  • poskytuje náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradí výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.Péče o válečné hroby - kontakty:

Řízení péče o VH:

PhDr. Pavel Kugler Ph.D, tel. 973 225 940, 702 000 786, kuglerp@army.cz

Koordinace péče o VH v ČR, evidence VH v ČR, administrace přístupových práv do Centrální evidence VH:

Ing. Imrich Vetrák, 973 225 913, 725 029 573, vetraki@army.cz, valecnehroby@gmail.com

Koordinace péče o VH v zahraničí, evidence VH v zahraničí:

Ing. Pavel Filipek, 973 225 914, 606 649 996, filipekp@army.cz

Adresa:

Ministerstvo obrany České republiky
Odbor pro válečné veterány a válečné hroby
Náměstí Svobody 471
160 01 Praha 6 - Dejvice

Datová schránka Ministerstva obrany ČR:

hjyaavk

Nahoru