Kontakty na pracovníky Ústeckého kraje

Krajský úřad: Monika Bendlová, 475 657 177, bendlova.m@kr-ustecky.cz; Ing. Lucie Doležalová, 475 657 472, dolezalova.l@kr-ustecky.cz

ORP Bílina: Eva Brodská, 417 810 940, brodska@bilina.cz; Bc. Martina Tučková, 417 810 848, tuckova@bilina.cz

ORP Děčín: Kamila Mališová, 412 591 221, kamila.malisova@mmdecin.cz

ORP Chomutov: Mgr. Lucie Gregorová, DiS., 474 637 192, 606 648 735, l.gregorova@chomutov.cz          

ORP Kadaň: Martin Polácsek Apolen, 474 343 104, velitel.jpokadan@seznam.cz

ORP Litoměřice:  Ivona Hohenbergerová, ivona.hohenbergerova@litomerice.cz, 416 916 183, 734 783 317

ORP Litvínov: Dan Píca, 476 767 834, pica@mulitvinov.cz

ORP Louny: Mgr. Martina Mráčková, 415 621 211, m.mrackova@mulouny.cz, Věra Hrynčuková, 415 621 211, 603 192 325, v.hryncukova@mulouny.cz

ORP Lovosice: Robert Paťcha, 416 571 279, robert.patcha@meulovo.cz

ORP Most: Mgr. Pavel Šíp, 476 448 420, 602 232 994, Pavel.Sip@mesto-most.cz, Miluše Laštovková, DiS., 476 448 205, 732 632 821, Miluse.Lastovkova@mesto-most.cz

ORP Podbořany: Mgr. Erich Knoblauch, 415 237 535, knoblauch@podborany.net

ORP Roudnice nad Labem:Ing. Dana Popelková, 416 850 131, 725 466 271, dpopelkova@roudnicenl.cz

ORP Rumburk: Jaroslava Škrková, 412 356 266, jaroslava.skrkova@rumburk.cz

ORP Teplice: Bc. Jitka Poštová, 417 510 564, postova@teplice.cz

ORP Ústí nad Labem: Bc. Karel Ederer, 475 241 884, karel.ederer@mag-ul.cz

ORP Varnsdorf: Jiří Sucharda, 417 545 134, 602 104 570, jiri.sucharda@varnsdorf.cz

ORP Žatec: Ing. Petra Šilhavá, 415 736 453, silhava@mesto-zatec.cz, Ing. Hana Žáková, 415 736 458, zakova@mesto-zatec.cz