RISPF - registrace a přihlášení

RISPF - webový portál pro podávání žádostí o dotace

Tato příručka poskytuje návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace informačního systému RISPF, prostřednictvím kterého se žádosti o dotace podávají.

VykřičníkPodrobný návod, jak žádost o poskytnutí dotace na péči o válečné hroby vyplnit, je žadatelům o dotaci k dispozici na stránce RISPF - metodika podání žádosti.

Online formulář pro podání žádosti je k dispozici na webovém portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf/.

Po spuštění formuláře se zobrazí úvodní stránka, na které je v záhlaví stránky možné kliknout na tlačítko "Registrace" nebo "Přihlásit", umístěné v horní části formuláře v modrém pruhu. Tlačítkem "Nápověda" je možné kdykoliv zobrazit a stáhnout příručku pro použití informačního systému RISPF.

Dále je zde možné najít všechny výzvy (všech rezortů), přes které je možné podat žádost o dotaci. Tato možnost se nabízí do doby, než se žadatel rozhodne pro výběr konkrétního poskytovatele dotace. V případě, že se chcete navrátit do původního zobrazení všech výzev, klikněte v levém horním rohu na odkaz „RISPF“.

VykřičníkAbyste mohli podávat žádosti v rámci webového portálu, je nutné se zaregistrovat.

 


Registrace

Pro zahájení registrace klikněte (v záhlaví stránky v pravém rohu) na tlačítko "Registrace".

VykřičníkJe nezbytné vyplnit všechny povinné položky formuláře. Povinné položky jsou označeny vykřičníkem napravo. Telefon není povinná položka, ale všem registrujícím doporučujeme jej uvést.

Položky na formuláři pro registraci

E-mail – povinná položka. Právě na tento e-mail bude doručena zpráva pro aktivaci Vašeho účtu.

Ověření e-mailu – povinná položka. Je nezbytné, aby se položky E-mail a Ověření e-mailu shodovaly.

Heslo – povinná položka. Heslo, které zde vyplníte, budete nadále používat k přihlášení do online formuláře, heslo musí obsahovat min. 8 znaků a to písmena i číslice.

Ověření hesla – povinná položka - je nezbytné, aby se řádky Heslo a Ověření hesla shodovaly.

Telefon – nepovinná položka.

Jméno – povinná položka. Vyplňte své jméno.

Příjmení – povinná položka. Vyplňte své příjmení.

Organizace – nepovinná položka.


Aktivace účtu

Pokud celá registrace proběhla v pořádku, objeví se informační hlášení - viz obrázek vpravo.

Toto okno informuje uživatele, který provádí registraci, že mu byl odeslán notifikační e-mail (na tu e-mailovou adresu, jež byla vyplněna v registračním okně), kterým se potvrzuje správnost registrace na online formuláři. Pro dokončení registrace je nezbytné tento e-mail otevřít a aktivovat účet.

Pro správnou aktivaci účtu klikněte na odkaz „Aktivovat účet“. V případě, že nebude aktivace úspěšná, klikněte na webový https odkaz, který je uvedený v informačním okně.

Pokud aktivace řádně proběhla, otevře se okno v internetovém prohlížeči, v němž jste informováni o aktivaci účtu textem: „Účet byl úspěšně aktivován.“


Přihlášení do uživatelského účtu

Pro práci na webovém portálu RISPF je nutné se po registraci a aktivaci účtu ještě přihlásit. V otevřeném formuláři zadejte povinné údaje – E-mail a Heslo, které jste vyplňovali při prvotní registraci, a zvolte tlačítko „Přihlásit“.

VykřičníkPokud neprovedete první přihlášení do 24 hodin, bude Váš účet automaticky zablokován! Pro opětovné zaslání aktivačního e-mailu je nutné požádat správce.

Správné přihlášení je rozpoznatelné v pravé části záhlaví stránky, kde se zobrazí Váš e-mail a tlačítko "Vytvořit novou žádost", jak vidíte na následujícím obrázku.

První kroky s formulářem pro podání žádosti o podporu online jsou popsány v příručce zpracované SYSCOM SOFTWARE