Dokumenty ke stažení

Program 107290

Dokumentace programu Zachování a obnova historických hodnot I


Právní předpisy

Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 5. května 1999 č. 427 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.


Formuláře

Investiční záměr

Příloha č. 3 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytovanou v rámci programu ISPROFIN č. 107290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.

Informace o identifikaci

Příloha č. 10 k žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby poskytované v rámci programu ISPROFIN č. 107290 „Zachování a obnova historických hodnot I“.


Posouzení žádostí o dotace Mezirezortní koordinační komisí pro válečné hroby:

Aktuální:

Žádosti posuzované v roce 2024 - na rok 2025

Historie:

 1. žádosti posuzované v roce 2009 - na rok 2010
 2. žádosti posuzované v roce 2010 - na rok 2011
 3. žádosti posuzované v roce 2011 - na rok 2012
 4. žádosti posuzované v roce 2012 - na rok 2013
 5. žádosti posuzované v roce 2013 - na rok 2014
 6. žádosti posuzované v roce 2014 - na rok 2015
 7. žádosti posuzované v roce 2015 - na rok 2016
 8. žádosti posuzované v roce 2016 - na rok 2017
 9. Žádosti posuzované v roce 2017 - na rok 2018
 10. Žádosti posuzované v roce 2018 - na rok 2019
 11. Žádosti posuzované v roce 2019 - na rok 2020
 12. Žádosti posuzované v roce 2020 - na rok 2021, Návrh na poskytnutí dotací
 13. Žádosti posuzované v roce 2021 - na rok 2022Návrh na poskytnutí dotací
 14. Žádosti posuzované v roce 2022 - na rok 2023Návrh na poskytnutí dotací
 15. Návrh na poskytnutí dotací 2024

Vyúčtování dotace a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

Monitorovací zpráva financování akce za období od 1. 1. do 30. 9. 20.

Monitorovací zpráva se zdůvodněním prodloužení termínu realizace akce.

Vyúčtování a zpráva o dosažení cíle programu a údaje o splnění podmínek obsažených v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční vypořádání dotace

Formulář Avizo