Kontakty na pracovníky Kraje Vysočina

Krajský úřad: Mgr. Daniel Trtík, 564 602 444, trtik.d@kr-vysocina.cz

ORP Bystřice nad Pernštejnem: Dana Padrtková, 566 590 324, dana.padrtkova@bystricenp.cz.

ORP Havlíčkův Brod: Martin Stehno, 569 497 273, mastehno@muhb.cz

ORP Humpolec: Iva Vacatová, 565 518 124, iva.vacatova@mesto-humpolec.cz

ORP Chotěboř: Tereza Karasová, 569 641 133, karasova@chotebor.cz

ORP Jihlava: Bc. Kateřina Nejedlá,  tel. 565 592 311, e-mail: katerina.nejedla@jihlava-city.cz

ORP Moravské Budějovice: Lenka Dohnalová, 568 408 330, ldohnalova@mbudejovice.cz

ORP Náměšť nad Oslavou: Mgr. Eliška Pavlíková, 568 619 141, pavlikova@mesto-namest.cz

ORP Nové Město na Moravě: Bc. Jana Mrkvičková, 566 598 403, jana.mrkvickova@meu.nmnm.cz

ORP Pacov: Ing. Radek Hora, 565 455 117, hora@mestopacov.cz

ORP Pelhřimov: Lenka Římalová, 565 351 156, 778 741 701, rimalova.l@mupe.cz

ORP Světlá nad Sázavou: Miluše Kuczawská, 569 496 652, kuczawska@svetlans.cz, Mgr. Jana Ryndová, 569 496 651, ryndovaj@svetlans.cz

ORP Telč: Ing. arch. Ivana Krejčová, 567 112 426, ivana.krejcova@telc-etc.cz

ORP Třebíč: Ing. Zdeňka Vlčanová, 568 805 153, zdenka.vlcanova@trebic.cz, Dita Pažourková, DiS., 568 896 197, dita.pazourkova@trebic.cz

ORP Velké Meziříčí: Ing. Lucie Volfová, 566 781 206, volfova@velkemezirici.cz

ORP Žďár nad Sázavou: Mgr. Zuzana Vostrejšová, 566 688 199, zuzana.vostrejsova@zdarns.cz