Kontakty na pracovníky Karlovarského kraje

Krajský úřad: Mgr. Martin Biša, 354 222 163, 607 051 352, martin.bisa@kr-karlovarsky.cz, Irena Langová, 353 502 343, irena.langova@kr-karlovarsky.cz

ORP AŠ: Bc. Vladimír Víša, 354 524 282, visa.vladimir@muas.cz

ORP Cheb: Martin Dvořák, 354 440 178, 731 681 647 dvorak@mestocheb.cz

ORP Karlovy Vary: Jana Szewieczková, 353 118 733, j.szewieczkova@mmkv.cz

ORP Kraslilce: Jiřina Jašová, 352 370 417, jasova@meu.kraslice.cz

ORP Mariánské Lázně: Ing. František Krejčí, 354 922 172, frantisek.krejci@muml.cz

ORP Ostrov: Martin Klucho, 777 229 005, mklucho@ostrov.cz

ORP Sokolov: Šárka Kimlová, 354 228 237, sarka.kimlova@mu-sokolov.cz