Úvodní stránka > Péče o válečné hroby

Péče o válečné hroby

Odbor pro válečné veterány

Podle Služebního předpisu státního talemníka v MInisterstvu obrany číslo SP-2/2018-ST Organizační řád Ministerstva obrany jako služebního úřadu odbor pro válečné veterány vykonává státní správu v oblasti péče o válečné veterány a válečné hroby a spolupracuje se spolky a obecně prospěšnými společnostmi.

Struktura:

Ředitel odboru pro válečné veterány: plk.gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA

Oddělení péče o válečné veterány

Oddělení vydávání osvědčení - 3. odboj

Oddělení péče o vojenské důchodce

Oddělení péče o válečné veterány:

Pečuje o dosud žijící válečné veterány 2. světové války a tzv. novodobé válečné veterány, účastníky mezinárodních zahraničních misí po roce 1989.

Koordinuje péči o válečné hroby nejen na území České republiky, ale i péči o hroby československých vojáků, kteří padli především v 1. a 2. světové válce na území jiných států.

Přijímá návrhy na udělení pamětních plaket právnickým a fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily o péči, údržbu a úpravu válečných hrobů v České republice nebo v zahraničí anebo se významně angažovaly v oblasti péče o válečné hroby.

Spolupracuje se spolky, které sdružují válečné veterány nebo jsou svou činností a cíli blízké úkolům ministerstva obrany. Důraz této spolupráce je položen do oblasti udržování a rozvoje tradic AČR.

Odbor pro válečné vetrány vede řízení o žádosti o vydání:

  • osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle zákona č. 255/1946 Sb.;
  • osvědčení válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb.;
  • osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podle zákona č. 262/2011 Sb.;
  • potvrzení o službě ve vojenských táborech nucených prací ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb.;
  • potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 podle zákona č. 357/2005 Sb.

Odbor pro válečné veterány je gestorem:

  • zákona č. 170/2002 Sb. a vyhlášky č. 191/2005 Sb.;
  • zákona č. 122/2004 Sb.;
  • zákona č. 255/1946 Sb.;
  • nařízení vlády č. 145/2004 Sb.
 

Nahoru