Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Orgánům státní správy zákon ukládá:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

  • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

 Krajskému úřadu:

  • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;
  • informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Ministerstvu obrany:

  • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
  • koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;
  • vést centrální evidenci válečných hrobů;
  • poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
  • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany.

Problematikou péče o válečné hroby a definicí vybraných pojmů se zabývá i veřejný ochránce práv. Sborník vydaný Kanceláří veřejného ochránce práv - Stanoviska č. 10 Pohřebnictví.

Aktuality

Slavnostní odhalení válečného hrobu

Publikováno: 1.12.2016 Autor: Imrich Vetrák

Ve středu 30. 11. se v areálu IV. Olšanského hřbitova uskutečnilo slavnostní odhalení pomníku nad místem uložení ostatků přenesených ze zrušeného hřbitova v Karlíně.

Důstojnější místo odpočinku opět nalezlo na dva a půl tisíce padlých

Publikováno: 29.11.2016 Autor: Imrich Vetrák

V sobotu 26. listopadu byly v osáriu na Olšanských hřbitovech znovu uloženy ostatky dvou a půl tisíce vojáků padlých v první světové válce.

Nevzdáme se, jsme Češi, odmítli se atentátníci na Heydricha vzdát nacistům

Publikováno: 16.11.2016 Autor: Imrich Vetrák

Tady svedli svůj poslední boj čeští a slovenští parašutisté, kteří se za nacistické okupace podíleli na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jozef Gabčík, Josef Valčík, Jaroslav Švarc a Jan Hrubý se 18.

Zapomenutí hrdinové. Čeští legionáři před 100 lety prošli jednou z nejhorších epizod světové války

Publikováno: 15.11.2016 Autor: Imrich Vetrák

Zapomenutými hrdiny jsou Češi v srbských legiích. Sto let v těchto dnech uplynulo od jejich prvního bojového nasazení u měst Dobrudža, Kokardža či Amzač. Přestože byli jedni z prvních vojáků bojujících za vznik samostatného Československa, ví o nich dnes jen málokdo.

Nahoru