Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Zákon o válečných hrobech s komentářem

Orgánům státní správy zákon ukládá:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

  • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

 Krajskému úřadu:

  • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;

informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Ministerstvu obrany:

  • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
  • koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;
  • vést centrální evidenci válečných hrobů;
  • poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
  • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.
  • zákon nabyl účinnosti 1. července 2004 a zahájil kvalitativně novou etapu v historii péče o válečné hroby.

Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany.

Problematikou péče o válečné hroby a definicí vybraných pojmů se zabývá i veřejný ochránce práv. Sborník vydaný Kanceláří veřejného ochránce práv - Stanoviska č. 10 Pohřebnictví.

Aktuality

Ministerstvo obrany ocenilo obce pečující o válečné hroby

Publikováno: 23.9.2016 Autor: Imrich Vetrák

Není to tak dávno, co po celém světě zuřily války, a v nelítostných bojích umírali lidé, kteří bránili svou vlast.

Vojáci dohodli s církví provoz památníku hrdinů heydrichiády

Publikováno: 15.9.2016 Autor: Imrich Vetrák

Praha - Vojenský historický ústav (VHÚ) podepsal smlouvu s pravoslavnou církví o užívání chrámu sv. Cyrila a Metoděje, v němž je památník hrdinů heydrichiády. Ve středu to řekl ředitel VHÚ Aleš Knížek.

Odpůrci chtějí, aby se pomník vrátil

Publikováno: 15.9.2016 Autor: Imrich Vetrák

Ministerstvo Dačicím souhlas s přesunem pomníku se zdviženým obočím vydá. Dačice – Město nyní musí počkat na verdikt ministerstva obrany ohledně opomenuté žádosti na rozebrání a přesun pomníku obětem válek v rámci započaté revitalizace Kancnýřova sadu na Palackého náměstí.

Památník obětem války zmizel z Dačic. Město tak prý porušilo zákon o válečných hrobech

Publikováno: 15.9.2016 Autor: Imrich Vetrák

Radnice v Dačicích se snaží urovnat konflikt s Ministerstvem obrany. Před 14 dny totiž nechala bez povolení rozebrat památník obětem války.

Nahoru