Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Orgánům státní správy zákon ukládá:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

  • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

 Krajskému úřadu:

  • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;

informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Ministerstvu obrany:

  • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
  • koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;
  • vést centrální evidenci válečných hrobů;
  • poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
  • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.
  • zákon nabyl účinnosti 1. července 2004 a zahájil kvalitativně novou etapu v historii péče o válečné hroby.

Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany.

Problematikou péče o válečné hroby a definicí vybraných pojmů se zabývá i veřejný ochránce práv. Sborník vydaný Kanceláří veřejného ochránce práv - Stanoviska č. 10 Pohřebnictví.

Ministerstvo ocenilo péči o válečné hroby

Publikováno: 15.7.2016 Autor: Imrich Vetrák

Slza či plamen svíčky – tyto dva symboly mohou evokovat pamětní plakety, které v rámci vzpomínkových akcí k 150.

Společná fotografie ze slavnostního předání pamětních plaket

Plakety Péče o válečné hroby převzalo 15 osobností

Publikováno: 17.5.2016 Autor: Imrich Vetrák

...

Kobyliská střelnice opět důstojně připomíná oběti nacismu

Publikováno: 26.4.2016 Autor: Imrich Vetrák

25.4.2016 • Ministr obrany Martin Stropnický a 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jiří Baloun se dnes zúčastnili znovuotevření Národní kulturní památky Kobyliská střelnice.

Nahoru