Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. , o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Orgánům státní správy zákon ukládá:

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností:

  • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

 Krajskému úřadu:

  • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
  • koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;

informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Ministerstvu obrany:

  • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
  • koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;
  • vést centrální evidenci válečných hrobů;
  • poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
  • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.
  • zákon nabyl účinnosti 1. července 2004 a zahájil kvalitativně novou etapu v historii péče o válečné hroby.

Úkoly Ministerstva obrany plní Odbor pro válečné veterány Sekce právní Ministerstva obrany.

Problematikou péče o válečné hroby a definicí vybraných pojmů se zabývá i veřejný ochránce práv. Sborník vydaný Kanceláří veřejného ochránce práv - Stanoviska č. 10 Pohřebnictví.

O filmu Anthropoid píší americká média, časopis TIME cituje historika z VHÚ

Publikováno: 19.8.2016 Autor: Imrich Vetrák

Britsko-francouzsko-český film Anthropoid o atentátu na Reinharda Heydricha, který měl světovou premiéru na začátku července na festivalu v Karlových Varech, se nyní začal promítat i v amerických kinech. Tamní média, včetně těch nejznámějších, o filmu informují.

Jablonec opraví válečné památníky. Některé lidé považovali za hroby zvířat

Publikováno: 15.8.2016 Autor: Imrich Vetrák

Téměř devět set jabloneckých mužů zahynulo nebo zmizelo během první světové války. Na jejich počest ve třicátých letech minulého století vznikaly po městě pomníky. Jenže během následujících desetiletí některé zarostly, zpustly a dnes o jejich existenci mnozí lidé ani nevědí.

Déšť vyplavil při stavbě silnice kostry. Může jít o napoleonské vojáky

Publikováno: 3.8.2016 Autor: Imrich Vetrák

Patnáct koster objevili liberečtí archeologové na stavbě silnice zKunraticdoJabloncenad Nisou. Podle prvních odhadů by mohlo jít o napoleonské vojáky, kteří tudy v srpnu roku 1813 přecházeli.

Padlí podmokelští vojáci se dočkali opraveného pomníku

Publikováno: 2.8.2016 Autor: Imrich Vetrák

Děčín – Po dlouhých desítkách let se dočkal v Děčíně své původní podoby podmokelský pomník padlým vojákům.

Nahoru