Home page > Informacje o grobach wojennych są gromadzone na podstawie ustawy.

Informacje o grobach wojennych są gromadzone na podstawie ustawy.

Ewidencja Grobów Wojennych zawiera tylko znane dane dotyczące grobu wojennego.

Do danych tych należą w szczególności:

  • imię, ewentualnie imiona, nazwisko, stopień wojskowy, przynależność państwowa, narodowość, data urodzenia, data i miejsce zgonu oraz przyczyna śmierci osoby lub osób, których szczątki pochowano w grobie wojennym, lub osoby, której grób wojenny dotyczy,
  • nazwa państwa, miejscowości lub terenu wojskowego, obszaru katastralnego oraz numer działki ewidencyjnej, względnie numer porządkowy nieruchomości, gdzie grób wojenny się znajduje,
  • wydarzenie historyczne, z którym grób wojenny jest związany, charakter i krótki opis wyglądu grobu wojennego, w tym dokumentacja zdjęciowa,
  • oznaczenie właściciela grobu wojennego i właściciela nieruchomości, na której usytuowany jest grób wojenny.

Ewidencja Grobów Wojennych to jedyna w swoim charakterze baza wszystkich grobów wojennych na terytorium Republiki Czeskiej oraz czeskich grobów wojennych za granicą.

Ewidencja zawiera dane dotyczące samego grobu wojennego, a także znane dane dotyczące osoby lub osób pochowanych w określonym grobie wojennym, bądź dane osób upamiętnionych w miejscu pamięci. Dane te można przeszukiwać, sortować i przeglądać.

Prowadzenie ewidencji grobów wojennych to do tej pory niezakończony proces, w którym udział może wziąć każdy, kto interesuje się tym zagadnieniem. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za gromadzenie informacji o określonym grobie wojennym i podawanie ich do publicznej wiadomości jest wyświetlany wraz z danymi informacjami.

Ewidencja Grobów Wojennych jest dostępna za pośrednictwem linku „Ewidencja GW” znajdującego się w lewym pasku ekranu.

Informacje o grobach wojennych w Republice Czeskiej są dostępne za pośrednictwem linku „Wyszukiwanie GW w Czechach”, z kolei informacje o czeskich grobach wojennych usytuowanych za granicą można znaleźć pod „Wyszukiwanie GW za granicą”.

Dane mogą być wyszukiwane pod kątem informacji o osobach pochowanych w grobach wojennych lub upamiętnionych w miejscach pamięci (tabela „Wyszukiwanie według danych osobowych”) lub pod kątem informacji o grobach wojennych (tabela „Wyszukiwanie według danych o GW”).

Do wyświetlenia wszystkich miejsc usytuowania jednego lub kilku grobów wojennych na wybranym obszarze Republiki Czeskiej lub za granicą na podkładzie mapy można skorzystać z linku „Mapa miejsc usytuowania GW”. Aby wyświetlić miejsca usytuowania grobów wojennych w Republice Czeskiej należy użyć funkcji zoom (wyświetlić mapę w większym zbliżeniu). Miejsca usytuowania czeskich grobów wojennych za granicą są wyświetlane od razu w podstawowym podglądzie mapy.

Kliknięcie w symbol grobu wojennego na mapie powoduje wyświetlenie informacji z nim związanych.

Wyświetlone informacje obejmują między innymi współrzędne GPS, dokumentację zdjęciową oraz kontakt e-mail do osoby (osób) odpowiedzialnej za poprawność i kompletność wyświetlonych informacji.

Nahoru