Home page > Evidence válečných hrobů

Evidence válečných hrobů

 


Na stránkách Centrální evidence válečných hrobů jsou prezentovány informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech.

Informace jsou shromažďovány na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Údaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území České republiky shromažďují a aktualizují v rámci svého správního obvodu obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Tyto úřady jsou odpovědné za jejich úplnost a aktuálnost.

Údaje o českých válečných hrobech v zahraničí obdobným způsobem shromažďuje Ministerstvo obrany.

Do procesu zpřesňování evidence válečných hrobů se může zapojit každý zájemce o tuto problematiku. Zveřejněné informace lze doplňovat a upravovat prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo prostřednictvím Ministerstva obrany. Kontakt na pracovníka odpovědného za aktualizaci zveřejňovaných informací je součástí údajů o aktuálně zobrazeném válečném hrobu.


Válečné hroby v ČR

Válečné hroby, které se nacházejí na území České republiky, lze vyhledávat prostřednictvím vyhledávacích formulářů podle dvou základních hledisek.

1. Pohřbení

Hroby legionářů v IrkutskuUživatel zná osobní údaje o pohřbeném ve válečném hrobu nebo o připomenutém na pietním místě a hledá příslušný válečný hrob s ostatky, nebo pietní místo. V takovém případě lze využít formulář pro vyhledávání válečných hrobů dle osobních údajů.

Formulář obsahuje vyhledávací textová pole  pro hledání hrobu s názvy: "Jméno", "Příjmení", "Datum narození", "Datum úmrtí", "Místo narození", "Místo úmrtí" a "Poznámka". Dále je možno použít vyhledávací filtry s názvy: "Státní příslušnost", "Národnost", "Armáda" a "Vojenská hodnost".

Při vyhledávání údajů je výhodné použít nejprve dvě, maximálně tři vyhledávací pole nebo kombinaci polí a filtrů. Teprve po zobrazení výsledků je pro jejich podrobnější třídění vhodné použít další vyhledávací pole.

2. Lokality

Český křížUživatel má informace o poloze válečného hrobu s ostatky nebo pietního místa. Zná název obce, ve které se válečný hrob nachází, případně i historickou událost, ke které se válečný hrob vztahuje.


V takovém případě lze využít formulář pro vyhledávání válečných hrobů  dle údajů o válečném hrobu.

Formulář  obsahuje vyhledávací textová pole pro hledání hrobu s názvy: "Název obce" a "Poznámka". Dále je možno postupně využít vyhledávací filtry s názvem: "Kraj", "Obec s rozšířenou působností", "Obec", "Historická událost" a "Charakter válečného hrobu".

Pokud je válečný hrob hledán s využitím textového pole "Název obce", pak zároveň nelze použít pole "Kraj", "Obec s rozšířenou působností" a "Obec".


České válečné hroby v zahraničí

Hroby čs vojáků v East WrethamČeské válečné hroby, které se nacházejí mimo území České republiky, lze vyhledávat obdobným způsobem jako válečné hroby v České republice.

Formuláře pro vyhledávání válečných hrobů z hlediska osobních údajů o pohřbeném nebo údajů o poloze válečného hrobu mají obdobné složení jako formuláře pro hledání válečných hrobů v ČR.

Rovněž používání vyhledávacích formulářů se řídí obdobnými pravidly jako používání formulářů pro hledání válečných hrobů v ČR.


Mapa válečných hrobů

Celkový pohled na rozmístění válečných hrobů na území České republiky a rozmístění českých válečných hrobů na území ostatních států lze získat prostřednictvím mapového náhledu "Mapa lokalit VH".

Na mapovém podkladu se zobrazují lokality, na kterých se nachází jeden nebo několik válečných hrobů a ostatky nebo pietních míst. Po přiblížení zvoleného místa se zobrazí lokality s válečnými hroby.

Podrobné informace o válečném hrobu se zobrazí po kliknutí na symbol válečného hrobu.


Válečný hrob

Zákon definuje válečný hrob jako:

  • místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.
  • válečným hrobem je pro účely zákona i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

Úplnost evidence válečných hrobů.

Památník RoveretoShromažďování informací o válečných hrobech je neukončený proces, do kterého se může zapojit každý zájemce o problematiku válečných hrobů.

Zveřejněné informace lze doplňovat a upravovat prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo prostřednictvím pracovníků Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany.

Kontakt na pracovníka odpovědného za aktualizaci zveřejňovaných informací je součástí údajů o aktuálně zobrazeném válečném hrobu.

Nahoru