Úvodní stránka > Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

STRÁNKA SE PŘIPRAVUJE

Právní předpisy

Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 5. května 1999 č. 427 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

Vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisůPrávní předpisy.


Žádost o státní dotaci

Žádost o dotaci se vyplňuje prostřednictvím on-line formuláře https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Finanční částky se zaokrouhlují na celé tisíce směrem dolů.


Posouzení žádostí o dotace Mezirezortní koordinační komisí pro válečné hroby:

Aktuální:

Žádosti posuzované v roce 2018 - na rok 2019

Historie:

  1. žádosti posuzované v roce 2009 - na rok 2010
  2. žádosti posuzované v roce 2010 - na rok 2011
  3. žádosti posuzované v roce 2011 - na rok 2012
  4. žádosti posuzované v roce 2012 - na rok 2013
  5. žádosti posuzované v roce 2013 - na rok 2014
  6. žádosti posuzované v roce 2014 - na rok 2015
  7. žádosti posuzované v roce 2015 - na rok 2016
  8. žádosti posuzované v roce 2016 - na rok 2017
  9. Žádosti posuzované v roce 2017 - na rok 2018

Vyúčtování dotace a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu

Průběžné vyúčtováné dotace za období od 1. 1. do 30. 9.

Vyúčtování dotace na zabezpečení péče o válečné hroby.

Zpráva o plnění.

Finanční vypořádání.

Avízo.

Nahoru