Home page > Aktuality

Aktuality

Pražské povstání - interaktivní mapa pietních míst

Publikováno: 5.5.2020 Autor: Imrich Vetrák

Magistrát HMP na svých tránkách http://app.iprpraha.cz/apl/app/pietni-mista-1945/ zpřístupnil veřejnosti interaktivní mapu pietních míst z Pražského povstání. Samotnou mapu vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy s použitím vybraných údajů  z centrální evidenci válečných hrobů.

Našli jsme kosti bojovníků z bitvy u Lipan, hlásí odborníci

Publikováno: 24.1.2020 Autor: Imrich Vetrák

Tým vedený Václavem Smrčkou z pražského Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) nalezl kosterní pozůstatky, které s velkou pravděpodobností pocházejí z bitvy u Lipan (1434). Místo nálezu, radiokarbonové datování i poškození kostí naznačuje, že se v kostnici v Žehuni skutečně dochovaly kosti husitských válečníků.

Příběh vzniku „Cesty padlých Třemošnických hrdinů v 1. světové válce“

Publikováno: 28.11.2019 Autor: Imrich Vetrák

V roce 2018 jsme v obci Třemošnice založili spolek s názvem Střemcha 2018, z.s., název odvozený podle stromu Střemcha obecná, která údajně dala název vzniku obce Třemošnice. Cílem našeho spolku byl, rozvoj společenských, sportovních a kulturních aktivit v obci Třemošnice a celkový rozvoj obce Třemošnice.

Hejtman a zástupce ministerstva ocenili ty, kteří pečují o válečné hroby

Publikováno: 26.11.2019 Autor: Imrich Vetrák

Jsou v mnoha vesnicích a městech po celém kraji a připomínají oběti těch, kteří padli ve válkách: hroby, pomníky a pamětní desky. Za příkladnou péči o tato pietní místa na více než desítce míst od Českolipska až po Semilsko předali v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje pamětní plakety zástupce ministerstva obrany Imrich Vetrák a hejtman Martin Půta.„Kulturní vyspělost národa se pozná nejen podle toho, jak si váží a chápe svou vlastní historii, ale také jak o ni pečuje,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Během třiceti let zasáhly do života obyvatel kraje hned dva válečné konflikty. Mobilizaci a útrapy první války pocítila snad každá rodina v tehdejším mocnářství, a ta druhá si s ní v mnohém nezadala. Je dobře, že města a obce nezapomínají na tyto neveselé události, ačkoliv se odehrály i před více, než sto lety.“ ...

Pochod na podporu aktivního stáří válečných veteránů

Publikováno: 15.11.2019 Autor: Imrich Vetrák

Dne 14. 11. 2019 se pod záštitou ÚVN –VoFN Praha, Týmu pro podporu zdraví a  Domova Vlčí mák uskutečnil „Pochod na podporu aktivního stáří válečných veteránů“.Za odbor pro válečné veterány se pochodu zúčastnila Vladimíra Habrová a Helena Typoltová, která organizátorům pochodu předala finanční podporu ve výši 2 200,- Kč. Na tuto podporu válečných veteránů se složili pracovníci oddělení péče o válečné veterány odboru pro válečné veterány MO.

Stránky

Nahoru