Úvodní stránka > Aktuality > XIV. zasedání Česko-slovenské společné mezivládní komise pro péči o válečné hroby

XIV. zasedání Česko-slovenské společné mezivládní komise pro péči o válečné hroby

Dne 19. září 2017 se ve slovenských Nových Zámcích uskutečnilo IVX. zasedání Česko-slovenské společné mezivládní komise pro péči o válečné hroby.

Česká část komise pod vedením předsedy plk.gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA cestu využila ke kontrole společných válečných hrobů na jihozápadním Slovensku. Jedná se v naprosté většině o padlé české vojáky, kteří položili svůj život v boji proti maďarským bolševickým jednotkám v první polovině roku 1919. Cílem bylo zmapovat stav těchto hromadných hrobů a získat tak reálné podklady pro jednání se slovenskou stranou.Kontrola začala 18. září v Šahách je na městském hřbitově pohřbeno 9 padlých. Centrální pomník je ve vyhovujícím stavu, ale jednotlivé hroby vyžadují rekonstrukci stejně jako plocha celého pohřebiště.

U plotu obecního hřbitova v Ipelském Sokolci leží zachovalý hrob tří českých vojáků vyžadující jen minimální opravy.

V dobrém stavu je i hrob dvou Čechů na hřbitově v Pastovcích. I když ochuzen o původní řetězy z kvalitního kovu.

Na městském hřbitově ve Štúrově se nachází hromadný hrob 16 československých vojáků. I když je vcelku zachovalý, není úplně vhodně řešen a v sousedství nově rekonstruovaného pohřebiště sovětských vojáků s monumentální sochou působí velmi skromně.

Hromadný hrob 26 Čechů je i na městském hřbitově v Komárně. Na udržovaném pomníku by bylo zřejmě vhodné vyměnit desku se jmény a opravit kubistické kamenné ohrazení.

Vlastní zasedání komise v Nových Zámcích za slovenskou stranu vedl generální ředitel sekce veřejné správy MV SR Ing. Adrián Jenčo. Kromě opravy výše zmíněných válečných hrobů byla za přítomnosti starosty obce Badín odsouhlasena i obnova památníku československých vojáků v této obci, kde bude připomenuto 13 českých padlých.

Slovenská strana rovněž přislíbila poskytnout 3 000 EUR na komplexní rekonstrukci hromadného válečného hrobu československých legionářů v ukrajinské Veliké Doči u Bachmače.

 

V průběhu pietního aktu u obnoveného Památníku na hromadných válečných hrobech na Hřbitově sv. Kazeta v Nových Zámcích bylo s vedením města projednáno i doplňkové využití finančního daru na zhotovení busty padlého pplk. Jelínka.

Následující den před návratem do Prahy byl ještě zkontrolován hromadný dobře udržovaný hrob českých vojáků v Bajči,

nově rekonstruovaný hrob padlého Čecha v Banské Štiavnici

a hromadný hrob v blízké Dekýši, který vyžaduje novou celkovou pietní úpravu.

 

Nahoru