Úvodní stránka > Aktuality > U Památníku obětem 2. světové války se sešly desítky lidí

U Památníku obětem 2. světové války se sešly desítky lidí

Zlín – U příležitosti dokončení rekonstrukce památníku hrdinů se v parku Komenského uskutečnil veřejný pietní akt. Zúčastnili se ho kromě představitelů města, Zlínského kraje, ministerstva obrany, armády, policie i zástupci sokolské obce a několik desítek obyvatel města Zlína. Slavnostní odpoledne provázela slova vděčnosti osvoboditelům i vzpomínky na atmosféru osvobozovacích bojů ve Zlíně v roce 1945. Hudebně ceremoniál doprovodil studentský pěvecký sbor z gymnázia TGM, v jehož podání zazněla i česká státní hymna.

Za účast na pietním aktu všem přítomným poděkoval primátor města Zlína Miroslava Adámek.

„Jsem vždy za sebe i město Zlín vděčný za každého účastníka, každého shromáždění, které pořádáme. Tentokrát jsem vám ale vděčný o to více. Scházíme se totiž na místě, kde jsou pochováni lidé, kteří obětovali svůj život za naši svobodu. Lidé, kteří přišli z velké dálky, aby bojovali proti okupantům, kteří utiskovali a hubili náš národ. Tito lidé – hrdinové – se už domů nevrátili. To, co pro ně můžeme a musíme dělat, je být jim stále vděční. Tím, že jste přišli, svou vděčnost vyjadřujete. A za to vám děkuji,“ uvedl.

Ve svém proslovu primátor města neopomněl vyzdvihnout a poděkovat za práci všem, kdo se na obnově památníku podíleli a závěrem dodal:

„Památník hrdinů je se Zlínem již neodmyslitelně spjatý. Myslím, že město o něj bude vždy pečovat, s vědomím, komu byl postaven a pro koho se stal místem posledního odpočinku. Přeji si však, abychom měli v našem městě jen jeden takový památník. Pokud už žádný nepřibude, bude to důkaz, že už nikdo nemusel padnout v bojích za naši svobodu, za naši budoucnost.“

Pietní akt byl spojen i s předáním plaket Péče o válečné hroby, které udělovalo Ministerstvo obrany ČR.

„Na území Zlínského kraje je evidováno více než 1300 válečných hrobů a pietních míst. Jsou to hroby s ostatky nebo různé pomníky, památníky a pamětní desky. Všechny tyto objekty mají však jedno společné – jsou jakýmsi zastavením v čase a připomínají nám památku vojáků nebo civilistů, kteří v boji za svou zem položili svůj život.

Udržovat válečné hroby a pietní místa v dobrém stavu je však pouze jednou stranou mince. Neméně důležité, a pro naši budoucnost možná i důležitější, spolu s nimi udržovat v dobrém stavu i lidskou paměť,“ apeloval zástupce Ministerstva obrany ČR Imrich Vetrák.

Jedním z nositelů ocenění plaketou Péče o válečné hroby se stalo i statutární město Zlín. Mimo našeho města ocenění získali:

Zdeňka Trávníčková – za celoživotní péči o zachování památky československých letců působících v Britském královském letectvu za 2. světové války a za zřízení pietního místa v Kroměříži na Velehradské ulici.

Jiří Žůrek – za dlouhodobou péči o válečné hroby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice a za podíl na opravách válečných hrobů československých a sovětských partyzánů padlých v okolí Vizovic.

Plk. Jaromír Tkadleček a plk. Pavel Nesvadba – za zřízení pietního místa ve Vsetíně k uctění památky četníků, městských policistů a jejich rodinných příslušníků, kteří padli v době okupace ve Vsetíně, velkých Karlovicích, Valašské Polance a Hošťálkové.

Anna Hráčková – za celoživotní významný přínos v péči, údržbě a úpravě válečných hrobů z období 1. a 2. světové války v Uherském Hradišti – Véskách.

Celková částka za rekonstrukci Památníku obětem 2. světové války přesáhla jeden milion sto tisíc korun. Ministerstvo obrany ČR přispělo městu dotací ve výši 700 tisíc korun.

Ve Zlíně dne 29. 9. 2017

 

Zdroj:

Ing. Irena Orságová, redaktorka Magazínu Zlín, oddělení tiskové, Magistrát města Zlína, e-mail. irenaorsagova@zlin.eu

Mgr. Zdeněk Dvořák,tiskový mluvčí,Magistrát města Zlína,e-mail: zdenekdvorak@zlin.eu

Nahoru